תנאי שימוש

לפני השימוש באתר זה יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש (להלן "התקנון") הבאים:

 

1.      הכניסה למערכת "Get Restaur" (להלן "האתר") בכתובת www.GetRestaur.co.il או בכתובת www.GetRestaur.com ו/או השימוש באתר מהווים הסכמה מלאה לתקנון וכפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן, וכן מהווים התחייבות לפעול על פיהם ולפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי.

2.      הכניסה לאתר והשימוש בתכני האתר הינם לצורך אישי ופרטי בלבד ו/או שיתוף חוות דעת ו/או המלצות אישיות, ואין לבצע כל שימוש פרסומי ו/או מסחרי בתכנים אלה. בנוסף אין להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי כל תוכן המוצג באתר.

 

3.      תנאי השימוש (להלן "התקנון") כתובים בלשון זכר לנוחות הקריאה, אך פונים לנשים וגברים כאחד.

 

4.      התנאים המפורטים בתקנון זה הינם מצטברים ו/או משלימים ו/או חלופיים לכל תנאי אחר מתנאי השימוש המוצגים בתקנון זה, בין אם הדבר נאמר במפורש ובין אם לא.

 

5.      באתר "Get Restaur" ניתן למצוא תוכן מגוון אודות מסעדות ו/או פאבים ו/או ברים ו/או אולמות אירועים ו/או בתי קפה ו/או בתי עסק נוספים שונים ברחבי ישראל, כמו טלפונים ו/או כתובות ו/או מפות.

 

6.      בעל מסעדה/ פאב/בר/אולם אירועים/בית קפה/בתי עסק נוספים המופיעים באתר, המעוניין להסיר את פרטי מסעדתו ו/או את הפאב ו/או את הבר ו/או אולם האירועים ו/או בית קפה ו/או בתי עסק נוספים – עליו ליצור קשר עם מפעילי האתר דרך הטלפון שמופיע בראש העמוד הראשי ו/או דרך העמוד "צור קשר" ולהציג את בקשתו.

7.      מערכת "Get Restaur" כוללת מערכת הזמנות מתקדמת המוצעת למעוניינים. דרך מערכת זו (מערכת "Get Restaur") ניתן יהיה לבצע הזמנות און-ליין ישירות מול המסעדה אותה הגולש יבחר, בתיאום עם בעל המסעדה ובדיקת זמינות מיידית.

8.      תוכן האתר ניתן ללא אחריות, והוא אינו מהווה עצת מומחה ו/או חוות דעת נחרצת. מאחר שתוכן האתר, כולו או חלקו, מהווה חומר פרסומי ו/או מבוסס על המלצות של גולשים, מומלץ להתייחס לכל תוכן האתר כפי שמתייחסים לכל חומר פרסום אחר - בזהירות, בביקורתית, ובלא לראות באמור בתוכן כעובדה מוגמרת. מפעילי האתר אינם מחויבים לבדוק את נכונות התוכן ואינם אחראים לטעויות או אי דיוקים. 

 

9.      1. התכנים (ראה סעיף 3(3)) המוצגים והמצויים באתר והמידע שאנו מפרסמים באתר, הינם בחלקם איסוף אינפורמציה מעמיק וישיר שאנו ביצענו, ובחלקם איסוף מידע המתפרסם באינטרנט בכלל.

 

2. עקב המידע המגיע מהאינטרנט, ייתכן כי יופיעו באתר מידע ותכנים שאינם מדוייקים ו/או תוכן שיש בו עובדות שאינן נכונות ו/או תוכן שפרסומו אינו חוקי ו/או פוגע בזכויות האדם וכבודו ו/או מזיק ו/או פוגעני ו/או גזעני ו/או מסית ו/או מטריד ו/או שיש בו לשון הרע ו/או פוגע בזכויות קניין רוחני והן מוחשי ו/או פוגע בשמו הטוב ו/או במוניטין של אדם או גוף זה או אחר ו/או פוגע בפרטיות של אדם ו/או גוף זה או אחר ו/או פוגע באדם זה או אחר ו/או כולל תוכנות "וירוסים" ו/או דואר זבל ו/או לא רלוונטי ו/או פוגע בזכויות של צד שלישי ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס לעילת תביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי ו/או העלול להיות תוכן (ראה סעיף 3(3)) מזיק.

 

3. "התכנים", "התוכן", "המידע" המפורסמים באתר כוללים כל טקסט ו/או כיתוב ו/או תמונה ו/או ציור ו/או צילום ו/או גרפיקה ו/או וידיאו ו/או אודיו ו/או פרסומות ו/או באנרים ו/או קישורים ו/או מודעות ו/או תגובות ו/או המלצות ו/או המלצות הגולשים ו/או חוות דעת ו/או דירוג ו/או סקירות ו/או כתבות ו/או טקסטים , לרבות כל חלק מהמפורטים.

10.  השימוש והכניסה לאתר ו/או הפרסום באתר ו/או פרסום יצירה באתר הינו אך ורק באחריותו של המשתמש, המפרסם או האמן, לפי העניין, ואינו באחריותם של מפעילי 
האתר. בכל מקרה, מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק כל שהוא שייגרם למשתמש, 
למפרסם, לאמן, לצד ג' או לכל צד אחר באופן ישיר או עקיף כתוצאה מהשימוש באתר ו/או 
הכניסה לאתר ו/או תוכן האתר ו/או וירוסים ו/או הפרסום באתר ו/או פרסום יצירה באתר 
ו/או המלצות הגולשים באתר ו/או שימוש בקישורים המופיעים באתר ו/או שימוש כל 
שהוא באתר אחר שקיים קישור אליו באתר. השימוש באתר ו/או הכניסה לאתר ו/או 
הפרסום באתר ו/או פרסום יצירה באתר מהווים ויתור מראש על כל טענה נגד מפעילי 
האתר, והסכמה מראש למתן פטור למפעילי האתר מכל טענה שתועלה נגד מפעילי האתר. 
המשתמש מסכים בזה מראש, כי אם תוגש תביעה על ידו נגד מפעילי האתר, יהיו מפעילי 
האתר זכאים לסילוק התביעה על הסף על יסוד הגנת הפטור הנ"ל, והוא מוותר מראש על 
כל טענת התנגדות לבקשה לסילוק על הסף.

11.  התכנים והמידע באתר מוצגים על מנת לשרת את הציבור בלבד, וכמו כן, המידע עשוי להתעדכן ולהשתנות מעת לעת. מפעילי האתר (להן מנהל האתר, מפתחי האתר ומעצבי האתר) אינם אחראים על תוכנו של המידע המוצג.

12.  במידה ובעל מסעדה ו/או בעל עסק ו/או בעל בר ו/או בעל פאב ו/או בעל אולם אירועים ו/או בעל בית קפה ו/או בעלים של מקום המוצג באתר, מעוניין להסיר את מסעדתו ממאגר המסעדות שלנו, עליו ליצור עמנו קשר באופן אישי דרך דרכי התקשורת המוצגים באתר ואנו נתייחס לבקשתו ונסיר את העסק עליו מדובר.

13.   מפעילי האתר יהיו רשאים לסרב לפרסם באתר, או במידת הצורך למחוק מהאתר תכנים מזיקים ו/או פוגעים. אנו מדגישים כי מפעילי האתר אינם מחוייבים ואחראיים לבדוק אם תוכן מסויים הינו מזיק.

14.  מפעילי האתר רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לנהוג באתר כרצונם ובכלל זה להציג ו/או להסיר כל תוכן שירצו ו/או לשנות או לעצב מחדש את מבנה האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש (להלן "התקנון") ו/או לסגור את האתר.


15.  מפעילי האתר רשאים לאסוף כל מידע הנוגע לשימוש בתוכן האתר וכל מידע שיועבר לאתר על ידי המשתמשים בו, וכן לעשות במידע זה שימוש לצרכים הפרסומיים והמסחריים של האתר וכמובן נשתמש במידע זה לשיפור השירותים המוצעים על-ידי האתר.
למען הסר ספק, נחזור ונדגיש כי כניסה לאתר ו/או שימוש באתר מהווים הסכמה מראש
 
לתנאי זה. 

 

16.  כל התוכן והמידע המוצגים באתר מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני נזיקין, דיני עוולות מסחריות, דיני הגנת הצרכן ועוד.
אין לפגוע בזכות הקניין הרוחני הקשור באתר והכולל את תוכן האתר ו/או שם האתר ו/או כתובת האתר ו/או קוד האתר ו/או קבצי האתר ו/או תוכנות האתר.

 

17.  בעלי האתר יהיו רשאים לפי שיקול דעתם להפסיק ו/או להגביל שימוש באתר ו/או כניסה לאתר של אדם מסויים או גוף כזה ואחר.


בעל עסק מעוניין :
במערכת לניהול לקוחות ?
מערכת להזמנת שולחנות במסעדה ?
השאר טלפון וסוכן יחזור אליך

דווח על תקלה